Social Icons

Saturday, January 1, 2011

Kesibukan dunia bukan alasan remehkan ibadah


Umat Islam mesti utamakan suruhan Ilahi supaya tidak dibelenggu hawa nafsu

BISIKAN petunjuk yang melekat pada fikiran dan perasaan seseorang salih hasil
usahanya yang bersungguh untuk membangun iman dan mewujudkan amal salih.
Petunjuk Allah mengarah jiwa insan salih ke arah mencari keredaan-Nya.


Daripada Abu Hurairah, katanya: “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah
berfirman dalam hadis qudsi: “Barang siapa memusuhi kekasih-Ku, maka Aku
memberitahu padanya bahawa ia akan Kuperangi, Kumusuhi. Dan tidaklah seseorang
hamba-Ku itu mendekat pada-Ku dengan sesuatu yang amat Kucintai lebih daripada
apabila ia melakukan apa yang telah Kuwajibkan padanya. Dan tidaklah seorang
hamba-Ku itu mendekatkan pada-Ku dan melakukan hal sunnah sehingga akhirnya Aku mencintainya. Maka apabila Aku mencintainya, Akulah sebagai telinganya yang ia
gunakan untuk mendengar, Akulah matanya yang ia gunakan untuk melihat, Akulah
tangannya yang dia gunakan untuk mengambil dan Akulah kakinya yang ia gunakan
untuk berjalan. Andai kata ia meminta sesuatu pada-Ku, pastikan Kuberi dan
andai kata memohonkan perlindungan pada-Ku, pasti Kulindungi.”
(Hadis riwayat
Bukhari)


Apabila anak Adam pada zaman ini melazimi ibadah wajib dan sunat seperti
dituntut Allah serta ditunjukkan melalui kehidupan Rasulullah SAW, maka akan
tumbuh iman dalam dirinya untuk hidup bahagia dan selamat.


Ramai orang meremehkan jalan hidup Rasulullah SAW disebabkan mereka terbelenggu
dengan kesibukan. Bilangan manusia bertambah tetapi tidak ramai yang memahami
tujuan hidup dan bagaimana menjalani hidup selamat serata bahagia.


Masing-masing mengisi hidup dengan cara sendiri sesuai dengan hawa nafsu.
Masyarakat tradisional suka dengan acara tradisi dan amalan yang diyakini
membawa kepada kejayaan hidup di dunia serta akhirat.
Ada juga umat beragama membuat upacara ibadah dan amalan sendiri padahal ia
bukan tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu di hadapan Allah sebagai sia-sia.
Firman Allah yang bermaksud:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) daripada
urusan agama itu, maka ikuti syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang
yang tidak mengetahui.” (Surah al-Jasiyah:18)


Kesibukan mengharungi kehidupan dan jadual aktiviti dunia menyebabkan manusia
sering bingung apakah perkara yang perlu diutamakan supaya dapat mencontohi
Rasulullah SAW yang berjaya melaksanakan tugas keduniaan dan pada masa sama
tidak melupakan tuntutan akhirat. Mereka yang mendapat petunjuk Allah akan
mengutamakan perkara yang mendekatkan diri kepada-Nya serta berusaha mencari
keredaan-Nya.
Firman Allah yang bermaksud:

“Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetap atas) fitrah
Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada
fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwa kepada-Nya serta
dirikanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah.”
(Surah ar-Rum: 30-31)


Perlu disedari kehidupan di dunia dan akhirat adalah milik Allah semata.
Apabila manusia mengutamakan kecintaan selain Allah, maka Allah dapat berbuat
segala sesuatu kepada umat manusia di muka bumi.

Firman Allah yang bermaksud:

“Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat Kami) itu, maka
Kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. Apakah penduduk negeri itu rasa aman daripada kedatangan seksaan Kami kepada mereka di malam hari pada waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu rasa aman daripada kedatangan seksaan Kami kepada mereka pada waktu matahari naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka rasa aman daripada azab Allah (yang tidak terduga). Tiada yang rasa aman daripada azab Allah kecuali orang yang merugi.”
(Surah
al-A’raf: 96-99)


Ancaman Allah ini dijadikan orang beriman yang solih untuk lebih mengutamakan
jadual Allah, daripada jadual lain. Mereka lebih mencintai Allah daripada yang
lain. Kepentingan itu kemudian disebarkan kepada umat lain ke arah mencari
kebahagiaan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...