Social Icons

Sunday, June 3, 2012

Tafseer: Rely only on Allah

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ...

11:6

Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab (Lauh mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yang berkenaan). 
(surah Hud; 6)


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...